Last och tankfartyg | Jehander 2

Jehander 2

MS Sandön

Lastfartyg för sand och grus. DW 365 ton. lastar på ca 30 minuter och lossar på 60 minuter. Maxstorlek ca 80 mm. 31,50 x 8,0 meter. Byggd 1964, Luleå Varv. Scania DSI11 huvudmaskin. Totalrenoverad 2012 men få gångtimmar efter det.

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 31.50 meter
  • Längd: 30.20 meter
  • Största bredd: 8.00 meter
  • Byggnadsvarv: Luleå Varv AB
  • Byggår: 1964
  • Material skrov: Stål