Pråmar och pontoner | Madicken

Madicken

DnV is-klassad tankpråm med dubbel botten. Godkänd för oljor över 60 grader C. 360 grader Schottel SPJ pumpjet i bogen. 39 x 11 meter. 4 tankpar med Emerson Tank Radarsystem, lastvärmesystem och kraftfulla pumpar. Senaste årliga besiktning 2016-10-25. Nästa 5-årsklassning 3 aug 2017.

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 39.20 meter
  • Längd: 37.01 meter
  • Största bredd: 11.14 meter
  • Byggnadsvarv: Algots Varv, Åland
  • Byggår: 2007
  • Material skrov: Stål