Passagerarfartyg | Fanny

Fanny

Rai

Tidigare ägd av sjömanskolan i Rauma, Finland och har använts som skolfartyg. Byggd som fiskefartyg i Finland. Förlängd 1997 med 7 meter och fick bla nya befälshytter.

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 34.30 meter
  • Längd: 31.28 meter
  • Största bredd: 6.95 meter
  • Byggnadsvarv: OY Laivateollisuus AB, Turku, Finland
  • Byggår: 1974
  • Material skrov: Stål