Last och tankfartyg | Carissa

Carissa

Karin, Marta

Såld till England för att i Southampton byggas om till mudderfartyg. Skall användas av Kendall Group för att ta upp material till sina anläggningar för framställning av byggnads och anläggningsprodukter.

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 82.40 meter
  • Största bredd: 12.50 meter
  • Byggnadsvarv: B.V Sheepswerf Damen, Bergum, Holland
  • Byggår: 1988
  • Material skrov: Stål