Diverse fartyg | Najaden af Halmstad

Najaden af Halmstad

HMS Najaden

Museifartyg i Halmstad sedan 1946, byggd 1897. Fartyget är byggt av furu på stålspant och är jämte Cutty Sark och City of Adelaide de enda kompositbyggda fullriggarna, som alltjämt finns kvar.

Sedan början av 2011 har renoveringsarbetet pågått löpande ombord på Najaden. Stålspanten har reparerats och nytt däck och skarndäck har bytts ut under 2012. Däcksbalkarna rostskyddsbehandlades och förstäven renoverades. Arbetet har utförts i samarbete med Gyllenborg Rigg, Hardanger Fartoyvernsenter och föreningen Najadens Vänner, efter originalritningarna från 1897.

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 43.24 meter
  • Längd: 37.75 meter
  • Största bredd: 8.38 meter
  • Byggnadsvarv: Örlogsvarvet, Karlskrona
  • Byggår: 1897
  • Material skrov: Trä, stål