Fritidsfartyg | Havstruten

Havstruten

Big Fish

Båten bygger i väsentliga delar på teknik från svenska Marinens Stridsbåt 90 E applicerat i ett 10,5 meters skrov i 2 vattentäta sektioner. Scania DSI14 590 kW, KaMeWa FF-Jet 410. 40+ knop.

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 12.05 meter
  • Största bredd: 2.80 meter
  • Byggnadsvarv: Dockstavarvet AB
  • Byggår: 2004
  • Material skrov: Aluminium