Passagerarfartyg | Älvkarlen

Älvkarlen

Lisskulla II, Baltzar von Platen

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 11.80 meter
  • Största bredd: 3.06 meter
  • Byggnadsvarv: Oy Karia, Karis, Finland
  • Byggår: 1948
  • Material skrov: Trä, mahogny