Diverse fartyg | Västra banken

Västra banken

Fyrskepp nr 23 Västra Banken, Kopparstenarne

Ex. Lighthouse.

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 28.10 meter
  • Största bredd: 6.99 meter
  • Byggnadsvarv: Bergsunds Mekaniska Verkstadsbolag, Stockholm
  • Byggår: 1900
  • Material skrov: Stål