Pråmar och pontoner | Lighthouse Hotel

Lighthouse Hotel

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 38.26 meter
  • Största bredd: 7.16 meter
  • Byggnadsvarv: Polen.
  • Byggår: 1975
  • Material skrov: Stål