Last och tankfartyg | Jeanny

Jeanny

Gitana, Aldebaran, Gesina, Banjaard

Lastfartyg byggt 1970 av Bijlsma Maritime Services, Holland. Konverterades från kanalfartyg till sjögående fartyg tidigt 70-tal. DWT 1216 och DWCC 800/830. 67 meter LOA. GT 605. Torrsatt i början av 2023 och inspekterad av finska Trafi.

Jeanny kan inspekteras i Finland efter överenskommelse.

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 67.00 meter
  • Längd: 65.13 meter
  • Största bredd: 8.12 meter
  • Byggnadsvarv: Bijlsma Maritime Services B.V.
  • Byggår: 1970
  • Material skrov: Stål