Arbetsfartyg | Pilot 729 SE

Pilot 729 SE

Lotsbåtsprototyp, med stor förlig salong, säljes på uppdrag av svenska Sjöfartsverket. Båten byggdes 1996 på Smögen och projekterades för två maskiner, strax innan byggstart ändrades den till enkelmontage. Runt år 2000 sattes det in två maskiner.

Båten har sedan 2017 varit del av projektet Green Pilot där man har konverterat båten till metanoldrift. Nu är de ursprungliga Cumminsmaskinerna tillbaka. En maskin är dock endast fastmonterad, ej installerad. Från projektet är enbart en extra rosfri tank för metanol kvar.

Tidigare hade båten en toppfart på ca 33 knop.

Som syns på bilderna är båten i behov av återställande efter projektet. Det ligger ett stort ansvar hos köparen att göra en egen besiktning, båten kan ej provköras innan eventuellt köp.

Pilot 729 SE kan inspekteras vid kaj vid Nya Varvet i Göteborg.

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 17.00 meter
  • Största bredd: 4.16 meter
  • Byggnadsvarv: Smögens plåt & svetsindustri AB
  • Byggår: 1996
  • Material skrov: Aluminium