Passagerarfartyg | Ran

Ran

Skogsö

Unik mindre passagerarbåt, nära sitt ursprungliga utseende från 1913. Tidigare certifikat för 63 passagerare. Har under många decennier trafikerat Vaxholm.

RAN torrsattes senast 2018 på Boghammar marin med bla bottenmålning, kontroll av axel och propeller samt blästring och målning av fördäck.

Säljaren ser gärna en köpare med avsikt att värna om Rans speciella historia.

Båten går att inspektera i Stockholm

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 13.75 meter
  • Största bredd: 3.21 meter
  • Byggnadsvarv: Skrov: Collin & Ström, Borlänge Överbyggnad: Hugo Schuberts varv, Saltsjöbaden
  • Byggår: 1913
  • Material skrov: Stål