Passagerarfartyg | Medvind

Medvind

Strömskär Af Stockholm, Birgitta, Helmi, Saimaan Helmi, Perlen

Passagerarfartyg med certifikat för 300 passagerare i E-område och 250 passagerare i D-område. Byggd 1971 på Karlskronavarvet. 31,34 x 9,51 meter. 344 GT. Tre större salonger på huvud- och övre däck.

Medvind kan inspekteras i Sundsvall.


Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 31.34 meter
  • Längd: 27.95 meter
  • Största bredd: 9.51 meter
  • Byggnadsvarv: Karlskronavarvet AB
  • Byggår: 1971
  • Material skrov: Stål