Last och tankfartyg | Sexan

Sexan

Shell I, Shell 6, Shell S 6

'Sexan' var den sista bunkerbåten norr om Stockholm. Hon var länge bunkerbåt i Stockholms norra skärgård med Blidö som hemort. Dessförinnan tjänstgjorde hon för Shell. Numer fritidsfartyg.

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 17.88 meter
  • Största bredd: 5.03 meter
  • Byggnadsvarv: Ekensbergs Varv, Stockholm
  • Byggår: 1914
  • Material skrov: Stål