Pråmar och pontoner | Faika

Faika

Pamela, Pamela C, Alice P.G.

Lastfartyg som konverterats till pråm 2009. Ex Pamela. Byggd av Yorkshire Drydock Co, UK 1978. 45.54 x 9.50 meter. DWAT: 1100, CBM 1190. 529 GT, 293 NT. Lastlucka 22.1 x 6.50 meter med en McGregor single pull hatch.

Faika kan inspekteras i Åbo, Finland.

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 45.54 meter
  • Längd: 42.70 meter
  • Största bredd: 9.50 meter
  • Byggnadsvarv: Yorkshire Drydock Co, UK
  • Byggår: 1978
  • Material skrov: Stål