Passagerarfartyg | Belle Amie

Belle Amie

Prins Axel, Helga, Maria Catharina, Wilhelmina Klein

Traditionssegelfartyg med passagerarcertifikat för 48 passagerare i E-område samt B-område som lastfartyg. Byggd i stål 1915 i Vlaardingen. 370 kvm segelyta. 27,0 x 6,3 meter. Torrsattes på Tenö Varv november 2018, blästrades och bottenmålades och fick nya anoder.

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 27.04/38 meter
  • Längd: 24.50 meter
  • Största bredd: 6.29 meter
  • Byggnadsvarv: Vlaardingen
  • Byggår: 1915
  • Material skrov: Stål