Arbetsfartyg | Birka Viking

Birka Viking

Arbetsbåt i aluminium som lastar 3 ton i goda väderförhållanden. Lucka i stäven för att ta ombord maskiner. 9,90 x 3,44 meter. Nytt maskineri och drev med få gångtimmar. Alla rutor nya tätlister utförd av glasmästare, tankrengjord 2018, ny bottenbehandling Muskövarvet. Ligger på land över vintern. Kan inspekteras på Gålö med kort varsel.

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 9.90 meter
  • Största bredd: 3.44 meter
  • Byggnadsvarv: Jungfrusunds varv.
  • Byggår: 1985
  • Material skrov: Aluminium