Shipsforsale Swedens GDPR-Policy

Med anledning av den nya Dataskyddsförordning (EU General Data Protection Regulation, GDPR 2016/679) som träder i kraft 25 maj 2018 vill vi informera om hur vi ser på den datahantering som sker inom Shipsforsale Sweden.

Kunder och nyhetsbrevsprenumeranter

Vår viktigaste databas är självklart vårt kundregister och nyhetsbrev och all relevant data samlas därför in, så som namn på kontaktpersoner samt relevanta adressuppgifter inklusive e-post, fakturaadresser, hemsidesadress och kontaktuppgift för telefonnummer. Inga personliga och rent privata uppgifter, utöver namnuppgiften, samlas i våra register.

Efter att man har avregistrerat sig för nyhetsbrev raderar vi allt.

Läsare av nyhetsbreven

Vi har personers och företags kontaktuppgifter lagrade, till exempel för att någon bett om att få eller registrerat sig för vårt nyhetsbrev. Vi lägger aldrig in en persons uppgifter själva. Vi är extra noga med att i varje e-post ha tydliga instruktioner om hur man enkelt kan säga upp prenumerationen på nyhetsbrevet.

Vår integritetspolicy

Vi lämnar ALDRIG ut våra listor över registrerade läsare av nyhetsbreven och vi gör vårt yttersta för att hålla antalet e-post till ett minimum.

Vi samlar inte heller in något annat än rent opersonliga statistikuppgifter från vår hemsida. Det finns ingen dold databearbetning efter ett sådant besök.

Vi sparar alla uppgifter i vår databas så länge vi finner dem relevanta, men raderar självklart uppgifterna så snart någon så begär. Vi står även till tjänst med rena registerutdrag om den egna personen, om så önskas.

Det sker enklast genom ett mail till info@shipsforsale.com eller ett samtal till växelnumret 08-641 96 71.


Genom att anmäla dig som prenumerant av nyhetsbreven eller efterfråga annan relevant information av oss, eller lämna ut dina uppgifter till oss, godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med ovan.

Just dina personuppgifter kommer vi inte att lämna ut till någon annan part och du kan själv välja när du vill avregistrera dig eller att vi ska radera alla uppgifter som vi har sparade på dig. Vår integritetspolicy ligger i linje med GDPR och innebär att du har följande lagstiftade rättigheter:

  1. Du har rätt att, i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, när som helst begära tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade, att begära radering av dina personuppgifter, begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, utöva din rätt till dataportabilitet och invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
  2. Om behandling baseras på samtycke har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen.
  3. Om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta info@shipsforsale.com eller ring 08-641 96 71.
  4. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Är du intresserad av att veta mer kan du läsa om dataskyddsförordningen här och här (pdf).