Various vessels | Västra banken

Västra banken

Fyrskepp nr 23 Västra Banken, Kopparstenarne

Ex. Lighthouse.

Specifications

  • LOA: 28.10 metres
  • Beam: 6.99 metres
  • Shipyard: Bergsunds Mekaniska Verkstadsbolag, Stockholm, Sweden.
  • Year built: 1900
  • Hull material: Steel